HomeJapanese WrestlingDDT: Dramatic Everyone's Dream Has Come True! 2021 Results

DDT: Dramatic Everyone’s Dream Has Come True! 2021 Results

On January 23, 2021, DDT Wrestling held their event DDT Dramatic Everyone’s Dream has Come True 2021. The event was at Minato Ward Community Center in Osaka, Japan.

Tag Match: Saki Akai | Kazuki Hirata vs. Danshoku Dino | Antonio Honda

Saki Akai and Kazuki Hirata won.

Tag Match: Toru Owashi | Akito vs. Mizuki Watase | Hideki Okatani

Toru Owashi | Akito defeated Mizuki Watase | Hideki Okatani.

Six Man Tag Match: Tomomitsu Matsunaga| Kazusada Higuchi | Makoto Oishi vs. Keigo Nakamura| Yukio Naya | MAO

Matsunaga| Higuchi | Oishi defeated Keigo Nakamura| Yukio Naya | MAO.

Six Man Tag Match: Chris Brookes |Yukio Sakaguchi | HARASHIMA vs. DAMNATION

Chris Brookes |Yukio Sakaguchi | HARASHIMA defeated DAMNATION (Yuji Hino| Mad Pauly | Soma Takao).

Singles Match: Yuki Ueno vs. Yusuke Okada

Ueno defeated Okada.

Tag Match: DAMNATION vs. ALL OUT

DAMNATION (Daisuke Sasaki|Tetsuya Endo) defeated ALL OUT (Konosuke Takeshita| Shunma Katsumata).

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular