Tokyo Joshi Pro-Wrestling: Winter Lovers | 27th February 2021

TOKYO JOSHI PRO-WRESTLING: Winter Lovers 2021 | 17:00 | Friday, 27th February, 2021| Azeria Taisho Hall, Tokyo, Japan

Tokyo Joshi Pro Wrestling presented their show “Joshi Winter Lovers” earlier today on February 27, 2021 in Azeria Taisho Hall in Tokyo. The show featured five matches in total.

OPENING MATCH | SINGLES MATCH: Mirai Maiumi Vs. Arisu Endo

MATCH TIME: 07m 11s

WINNER: Mirai Miumi via a Lariat

Tokyo Joshi Pro-Wrestling: Winter Lovers

MATCH TWO | THREE WAY MATCH: Hyper Misao Vs. Marika Kobashi Vs. Haruna Neko

MATCH TIME:  08m 24s

WINNER: Hyper Misao via a Boston Crab

Tokyo Joshi Pro-Wrestling: Winter Lovers

MATCH THREE | SIX-WOMAN TAG-TEAM MATCH: Miu Watanabe, Suzume & Moka Miyamoto Vs. Hikari Noa, Mahiro Kiryu & Sena Shiori

MATCH TIME: 09m 56s

WINNER: Hikari Noa, Mahiro Kiryu and Sena Shiori via a Blizzard Suplex

Tokyo Joshi Pro-Wrestling: Winter Lovers

SEMI-MAIN EVENT | MATCH FOUR | TAG TEAM MATCH| Nodoka Tenma & Yuki Aino [BAKURETSU Sisters] Vs. Pom Harajuku and Raku

MATCH TIME: 12m 37s

WINNER: BAKURETSU Sisters (Nodoka Tenma and Yuki Aino) via a Venus DDT

MAIN EVENT | OSAKA SPECIAL 8-WOMAN TAG MATCH: Mizuki, Yuka Sakazaki [Magical Sugar Rabbits] Rika Tatsumi & Shoko Nakajima Vs. Yuki Kamifuku, Miyu Yamashita, Maki Itoh & Nao Kakuta

MATCH TIME: 13m 33s

WINNER: Rika Tatsumi, Shoko Nakajima and Magical Sugar Rabbits (Mizuki and Yuka Sakazaki) via a Missile Hip

More From This Author